image 1
Kulturní dědictví krajiny Arcidiecéze olomoucké – výzkum, prezentace a management

Program národní a kulturní identity (NAKI) - projekt VaV MK ČR DG16P02B014

Výstupy projektu

Typ a název výsledku - Řešitel zajišťující výsledek

2016

D Článek ve sborníku z konference - Kulturní dědictví v krajině Arcidiecéze olomoucké - UPOL

2017

D Článek ve sborníku z konference - Ptáci a netopýři jako obyvatelé sakrálních objektů v kulturní krajině Arcidiecéze olomoucké - UPOL

2018

D Článek ve sborníku z konference - Architektonické a urbanistické tvarosloví jako součást regionální identity v historickém území Arcidiecéze olomoucké- UPOL

PDF soubor ke stažení Publikovaný příspěvek.

2019

Nmap Specializovaná mapa - Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako hnízdní biotopy ptáků. - UPOL

PDF soubor ke stažení Průvodní zpráva k výsledku.

PDF soubor ke stažení Výsledná mapa (350 DPI) - Tisková verze je k dispozici na vyžádání.

Nmap Specializovaná mapa - Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké jako biotopy ohrožených druhů netopýrů. - UPOL

PDF soubor ke stažení Průvodní zpráva k výsledku.

PDF soubor ke stažení Výsledná mapa (350 DPI) - Tisková verze je k dispozici na vyžádání.

Nmap Specializovaná mapa - Historické změny využití nivní krajiny v rámci Arcidiecéze olomoucké v 18. až 20. století. - ÚGN

PDF soubor ke stažení Průvodní zpráva k výsledku.

PDF soubor ke stažení Výsledná mapa (350 DPI) - Tisková verze je k dispozici na vyžádání.

Nmap Specializovaná mapa - Rozšíření industriálních památek ovlivňujících historický vývoj nivní krajiny v Arcidiecézi olomoucké. - ÚGN

PDF soubor ke stažení Průvodní zpráva k výsledku.

PDF soubor ke stažení Výsledná mapa (350 DPI) - Tisková verze je k dispozici na vyžádání.

Nmap Specializovaná mapa - Sakrální památkové objekty v území Arcidiecéze olomoucké v kontextu evropského přírodního dědictví (Natura 2000). - UPOL

PDF soubor ke stažení Průvodní zpráva k výsledku.

PDF soubor ke stažení Výsledná mapa (350 DPI) - Tisková verze je k dispozici na vyžádání.

Nmap Specializovaná mapa - Rozšíření specifických (historicky významných) vodohospodářských antropogenních tvarů i památkových technických objektů v zájmové oblasti Arcidiecéze olomoucké. - ÚGN

PDF soubor ke stažení Výsledná mapa (350 DPI) - Tisková verze je k dispozici na vyžádání.

Nmap Specializovaná mapa - Estetické hodnoty kulturní krajiny Arcidiecéze olomoucké - UPOL

PDF soubor ke stažení Průvodní zpráva k výsledku.

PDF soubor ke stažení Výsledná mapa (350 DPI) - Tisková verze je k dispozici na vyžádání.

E Výstava „Utajení obyvatelé sakrálních památek ADO“ v Muzeu Komenského v Přerově. - UPOL

B Publikace - katalog výstavy „Utajení obyvatelé sakrálních památek v historickém území Arcidiecéze olomoucké“. - UPOL

E Výstava „Architektonické a urbanistické tvarosloví Hané“ s vydaným kritickým katalogem výstavy. - UPOL

B Publikace - katalog výstavy „Architektonické a urbanistické tvarosloví Hané“ - UPOL

R Software - Softwarový portál k udržování tradic myslivosti jako nehmotné kulturní památky na historickém majetku Arcidiecéze olomoucké. - UPOL

Honitby Arcidiecéze olomoucké Spustit aplikaci

R Software - Softwarový vzdělávací portál kulturního dědictví v krajině Arcidiecéze olomoucké - UPOL

Tvorba virtuální prohlídky památkového objektu Spustit aplikaci

J Recenzovaný odborný článek - Historický vývoj kulturní krajiny údolní nivy Moravy s ohledem na rozšíření historických technických objektů v zájmovém území Arcidiecéze olomoucké. - ÚGN

B Publikace Sova pálená. - UPOL

D Článek ve sborníku z konference - Nehmotné kulturní dědictví jako součást regionální identity v historickém území Arcidiecéze olomoucké. - UPOL

2020

D Článek ve sborníku z konference - Moderní metody prezentace kulturního krajinného dědictví v území Arcidiecéze olomoucké - UPOL

Novinky
image
9.září 2019

Byly dokončeny a odeslány 4 specializované mapy

image
5. září 2019

Po celé září v Hanáckém muzeu v přírodě, Příkazy 54

This template downloaded form free website templates